Baterie

UPS obsahuje interní nebo externí baterie, které jsou dobře nabitými akumulátory. Tyto baterie slouží jako záložní zdroj energie a jsou schopny udržovat připojená zařízení v provozu po určitou dobu (většinou od několika minut do několika hodin, v závislosti na kapacitě UPS a zatížení).

Invertor

Invertor je součástí UPS, která převádí energii z baterií na střídavý proud (AC), který je využíván většinou elektrických zařízení.

Stabilizátor napětí

Některé UPS mají integrovaný stabilizátor napětí, který pomáhá vyrovnávat kolísání napětí v elektrické síti a zajišťuje, že připojená zařízení jsou napájena stabilním napětím.

Řídící elektronika

UPS obsahuje elektronickou řídící jednotku, která sleduje stav elektrické sítě a rozhoduje, kdy přepnout na bateriový provoz a kdy znovu připojit k síti.

UPS jsou důležité pro ochranu citlivých elektronických zařízení, jako jsou počítače, servery, datová centra, síťová zařízení a další, proti potenciálně destruktivním účinkům výpadků proudu, přepětí a kolísání napětí. Umožňují uživatelům pokračovat v práci nebo provádět bezpečnou uzávěrku systému, což může zabránit ztrátě dat a poškození hardware. UPS jsou běžně používány v podnikovém prostředí a také doma pro ochranu důležitých elektronických zařízení.