Instalace záložního generátoru je důležitým krokem pro zajištění nepřetržitého napájení v případě výpadku elektrické sítě. Zde je obecný postup pro instalaci záložního generátoru:

1. Příprava místa

 • Zajištění vhodného místa pro instalaci generátoru, které musí být v souladu s místními stavebními kódy a předpisy.
 • Příprava základových patek nebo podpěrného povrchu pro generátor.

2. Elektrická a palivová infrastruktura

 • Instalace elektrických spojů mezi generátorem a elektrickým rozvodem budovy.
 • Instalace palivového systému, včetně nádrže, potrubí a filtrů.

3. Instalace generátoru

 • Fyzická instalace generátoru na připraveném místě.
 • Připojení elektrických a palivových vedení k generátoru.

4. Napojení na řídící systém

 • Propojení generátoru s řídícím systémem, který bude sledovat stav elektrické sítě a aktivovat generátor při výpadku.

5. Zkušební provoz

 • Zkouška generátoru na krátké období, aby se ověřila jeho funkčnost a schopnost automatického spuštění v případě potřeby.

6. Školení a dokumentace

 • Školení personálu, kteří budou generátor obsluhovat a provádět údržbu.
 • Příprava dokumentace, která zahrnuje plány zapojení, technické specifikace a servisní záznamy.

7. Plán údržby

 • Vytvoření plánu pravidelné údržby generátoru, který zahrnuje kontrolu, servis a výměny součástek podle potřeby.

8. Testování a certifikace

 • Zkouška generátoru za různých podmínek a získání certifikátů nebo osvědčení o shodě, pokud jsou požadovány.