Nabídneme vám nejvhodnější elektrocentrálu, naftový generátor či UPS podle konkrétních požadavků na účel, umístění a finanční rozpočet.

Nemáte-li připravený projekt nebo teprve o záložním zdroji elektrické energie teprve uvažujete, poskytneme vám poradenství i potřebnou spolupráci na projektu.