Standalone (Samostatný) Generátor

Tato instalace zahrnuje jednotlivý generátor, který není propojen s elektrickou sítí budovy. Vyrábí tedy elektrickou energii pro provoz určitého vybavení nebo systémů, jako jsou nemocnice, datacentra nebo telekomunikační zařízení. Standalone generátor může být dieselový, plynový nebo jiného typu paliva.

Generátor s automatickým režimem (Automatic Transfer Switch, ATS)

Tento systém zahrnuje záložní generátor spojený s ATS. ATS automaticky detekuje výpadek elektrické sítě a přepíná generátor do provozu. Po obnovení normálního napájení se generátor vypne a ATS přepne zpět na síťové napájení. Tato instalace je vhodná pro mnoho komerčních budov a institucí.

Generátor s Paralelním Připojením (Parallel Generation)

V této konfiguraci jsou dva nebo více generátorů propojeny a spolupracují na poskytování elektrické energie. Tato instalace je obvykle používána v průmyslových a komerčních aplikacích, kde je vyžadováno velké množství záložního výkonu. Paralelní generátory mohou být koordinovány tak, aby se aktivovaly postupně podle zatížení.

Kritické Zátěžové Centrum (Critical Load Center):

Tento typ instalace je navržen tak, aby poskytoval záložní energii pouze pro kritické systémy nebo zařízení v budově. Generátor je instalován blízko kritických systémů, jako jsou serverové místnosti nebo lékařská zařízení. Tato konfigurace minimalizuje náklady na generátory a palivo, protože záložní napájení je poskytováno pouze pro omezenou část budovy.

Volba vhodného typu instalace záložního generátoru závisí na specifických požadavcích, rozsahu záložního napájení a dostupnosti paliva. Každou instalace pečlivě navrhneme a provedeme tak, aby byla schopna efektivně reagovat na výpadky elektrické energie a zajišťovat nepřetržitý provoz kritických systémů a zařízení.