Záložní zdroje energie vyžadují pro spolehlivý chod a dlouhou životnost pravidelnou péči i mimo pravidelné profylaktické kontroly. V každém objektu, kde je instalována elektrocentrála, diegelagreát či UPS, musí být osoba určená pro uživatelskou obsluhu konkrétního zařízení.

Do důležitých úkonů řadíme denní kontroly generátoru a jeho okolí, kontrolu náplní a dalších součástí, zkušební starty a vedení dokumentace.

Osoby obsluhy na tyto úkony zaškolíme a o zaškolení vystavíme potvrzení.