261 211 010-1
info@atoll-europe.cz
alt text here

Kamenné Žehrovice

I soukromé rezidenční objekty se stávají obětí výpadku energie. Řada systémů v obytných domech pak vypovídá službu a způsobuje jejich majiteli menší či větší škody nebo přinejmenším snížení komfortu užívání nákladných budov. Pro takovéto zákazníky, zvlášť mimo oblasti hustě elektrifikovaných aglomerací, což se týká venkova a příměstských částí, jsou motorové generátory pracující v automatickém režimu záskoku jako náhradní zdroje elektřiny tím správným řešením. Jejich nezávislost na dodávce plynu a elektřiny pak dává vlastníkům nemovitostí tu pravou jistotu trvale udržitelného stavu. Fotodokumentace vypovídá o jedné z typických instalací tohoto druhu.

alt text here

OMZ Milenovice

Podpora napájení našimi záložními motorovými generátory se dostala v tomto případě do spolupráce se zabezpečovacími systémy Českých drah. Na bezpečném, bezporuchovém a nepřerušovaném provozu těchto klíčových zabezpečovacích systémů vnějšími vlivy závisí bezpečnost železniční přepravy. Ne náhodou byla jako součást těchto vybavení zvolena technologie dodávaná naší firmou včetně služeb.

alt text here

Hotel TRANZIT Ruzyně

Nový moderní hotel na letišti Ruzyně je pro případ výpadku napájení opatřen venkovní instalací kapotovaného soustrojí, které zajišťuje automatickou dodávku nezbytného elektrického výkonu pro bezpečný provoz hotelu.

alt text here

Hasičská zbrojnice LETOHRAD

Pro novou hasičskou zbrojnici v Letohradu jsme dodali a nainstalovali záložní zdroj osvědčené značky PRAMAC o výkonu 40kVA. Model dieselgenerátorového soustrojí GSA 40 TDF FDS je osazen vzduchem chlazeným motorem Deutz a alternátorem STAMFORD. Celé soustrojí je usazeno na základovém rámu ve zvukoizolační kapotě.

alt text here

SVUS Pharma

Výrobce léčiv v Hradci Králové vyřešil s pomocí naší firmy zálohování požárních ventilátorů rekonstruované budovy. Tento systém automaticky startuje na základě vyhlášení požárního poplachu a napájí požární ventilátor, který zajišťuje provětrávání únikových cest z budovy.

alt text here

ČD OPŘ – Plzeň

Jedno z centrálních administrativních pracovišť Českých drah v západočeské metropoli je zálohováno výkonným dieselelektrickým soustrojím o výkonu 220 kVA. Tato instalace je zajímavá instalací soustrojí v kontejneru s vysokým odhlučněním kvůli svému umístění na dvoře uprostřed obytné zástavby.

alt text here

Žehuň u Kolína

Špičkové rodinné sídlo musí pamatovat i na špičkovou technologii, nevyjímaje z toho prostředky pro napájení v případě výpadku elektrické rozvodné sítě. Složité řídící systémy v rodinných sídlech vyššího a vysokého standardu potřebují pro svou činnost trvalou dodávku elektrické energie, kterou zajišťujeme právě my a zařízení, která dodáváme, instalujeme a také servisujeme.

alt text here

ENZO CINE

Pro společnost zajišťující dodávky elektrické energie osvětlení filmových scén a dalších technologií filmových štábů jsme tentokrát kromě standardní dodávky zařízení řešili i kompletní výrobní dokumentaci včetně návrhu celé nástavby s dieselagregátem na terénní podvozek IVECO. Výsledek naší projektové přípravy se ukázal více než uspokojující. Nutno dodat, že k tomuto pozitivnímu závěru rovněž přispěla řada konzultací přímo s pracovníky uživatele, jejichž rady byly velkým přínosem na cestě ke kvalitnímu výsledku a v mnohém pozitivně posunuly i naše úvahy při projektování zařízení a pochopení některých důležitých souvislostí.

alt text here

Obchodně administrativní dům – PLZEŇ DVOŘÁK

Od prvopočátku tohoto projektu jsme se podíleli na zpracovaní technologie záložních zdrojů pro budovu, která byla dlouho očekávána na pozemku v centru Slovan – Plzeň. Technologie, kterou jsme dodali, obsahuje dieselagregát o výkonu 301 kVA a UPS 15 kVA.

alt text here

AT Klášterecká Jeseň

Pro společnost ZPA Chomutov, která vyhrála stavbu AT stanice v Klášterecké Jeseni, sloužící pro zálohování elektrické energie místního čerpadla vodárny, jsme dodali kapotovaný motorgenerátor 22kVA včetně řídícího panelu, výfukového potrubí a VZT příslušenství.

alt text here

Dřevona – sportovně rekreační areál

Areál Dřevona se nachází v prostředí Jizerských hor v malé horské vesničce Hrabětice okres Jablonec nad Nisou. Vzhledem k častým výpadkům elektrické sítě v této oblasti severních Čech jsme provedli v dubnu 2006 instalaci dvou dieselagregátů 42 a 60kVA, které zabezpečují ideální chod celoročního rekreačního střediska.

alt text here

Elektrická pec – ZEZ Praha

Firma ZEZ Praha vyrobila elektrickou pec pro město Blansko, která při vysokých teplotách tavně spojuje komponenty trubkového topení bez přidání materiálů. Tyto komponenty se pohybují po válečkovém dopravníku a procházejí srdcem pece. Aby nedošlo k zastavení tohoto dopravníku a tím k vysokým finančním ztrátám, zálohuje naše elektrocentrála o výkonu 5kVA jednotlivé fáze. Elektrocentrála PRAMAC P4500 TYEDI.

alt text here

Mladá Boleslav – rodinný dům

Jedna z mnoha instalací elektrocentrály do rodinného domku pro zálohování bezpečnostního systému, nouzového osvětlení i počítačové sítě. Okres Mladá Boleslav, Pramac S6000 PD572TYA 5,92 kVA.

alt text here

Mohelnice

Rodinný domek v Mohelnici okres Šumperk, u kterého pokrývá výpadek elektrické sítě naše elektrocentrála o výkonu 8,3 kVA. Zabezpečuje zálohu klimatizace, počítačové sítě, alarmu a v neposlední řadě i chod domácnosti.

alt text here

RCS Elektrocentrála do sklepa

Pro firmu RCS kladno, která se zabývá vývojem speciálního softwaru pro IZS, jsme instalovali elektrocentrálu pro zálohování důležitých částí budovy. Centrála je ve speciální odhlučněné kapotě s provedením otevírání na stranu.

alt text here

Administrativní centrum pod Krejcárkem

Pro soukromou společnost jsme dodali dieselagregát kapotovaný ve výkonu 105kVA, a to pro zálohování celé administrativní budovy, která leží na okraji Žižkovské čtvrti. Náš dieselagregát zálohuje protipožární technologii, evakuační systémy a místní serverovnu.

alt text here

Výškový dům – Praha Petržílkova

U Městského Úřadu části Zličín vyrostl zcela nový výškový dům. Jeho provoz si projekčně vyžádal zálohu všech elektricky důležitých částí. Instalace o výkonu 250 kVA plně vyhovuje všem požadavkům, a to především hlučnosti, která byla stanovena vzhledem k obytné zástavbě na 35 dB.

Pages: 1 2 3 4