261 211 010-1
info@atoll-europe.cz
alt text here

HYPERNOVA Hodonín

Další instalace záložního zdroje napájení do známého řetězce supermarketů HYPERNOVA byla provedena tentokrát v Hodoníně, kde byl použit dieselový nekapotovaný záložní zdroj napájení GSW 75. Dieselagregát slouží k záloze napájení čerpadla automatického hasícího systému.

alt text here

HYPERNOVA Znojmo

Jeden z posledních nově otevíraných supermarketů na jižní Moravě používá k zálohování čerpadla automatického hasícího systému námi instalovaný dieselagregát o výkonu 139 kVA.

alt text here

KAUFLAND Přerov

OD KAUFLAND Přerov se nachází na okraji města, kde tudíž nejsou tak podstatné nároky na hluk produkovaný do okolí. Jako všechny soustrojí v obchodních domech slouží i toto k pokrytí výpadku proudu a v případě požáru k napájení hasícího zařízení a dalších protipožárních systémů. Všechny instalace jsou z toho důvodu vybaveny jednotkou automatického provozu. Stejně tak jsou doplněny o naftové hospodářství, jehož hlavním komponentem je externí naftová nádrž a automatika doplňování paliva při poklesu paliva v provozní nádrži soustrojí.

alt text here

KAUFLAND Kladno

Obchodní dům firmy KAUFLAND v Kladně je umístěn v panelové zástavbě s hustým osídlením. Instalace soustrojí o výkonu 165 kVA vyžadovala pečlivou práci především na poli protihlukových úprav. Samozřejmostí bylo umístění zařízení do odhlučňovací kapoty, která spolu s tlumiči hluku ve vzduchotechnice a výfukovém potrubí  zajišťuje bezproblémový chod soustrojí s neznatelným zatížením okolí hlukem.

alt text here

KAUFLAND Trutnov

Instalace soustrojí 205 kVA je svojí topologií podobná kladenské, neboť s obchodním domem KAUFLAND Trutnov opět úzce sousedí panelová zástavba. Soustrojí je instalováno bez kapoty, ale stavebně je hluk snížen opět pod limity stanovené normou.

alt text here

OBI Česká Lípa

Pro společnost OBI, která provozuje v současné době v celkem 11 zemích světa 487 marketů, jsme v měsíci květnu 2006 provedli instalaci motorgenerátoru o výkonu 160 kVA jako zálohování celého komplexu.

alt text here

MEGA-TEC – lakovna Třemošnice

Lakovací linka, instalovaná firmou Mega-Tech ve výrobním závodě v Třemošnici ve východních Čechách, je vybavena záložním generátorem 75kVA SPARK z našeho sortimentu. Záložní zdroj zde slouží jako pohon míchadel v zásobnících barvy. Na jeho spolehlivosti závisí poměrně značná finanční hodnota tekutých barev, které by v případě výpadku energie byly znehodnoceny.

alt text here

MEGA-TEC – lakovna Havlíčkův Brod

Tradiční spolupráce s firmou Mega-Tec nás opět zavedla k řešení problému náhradního napájení výrobní technologie. Lakovna , která je součástí japonského výrobního areálu komponent pro automobilový průmysl japonské továrny FUTABA v Havlíčkově Brodu, má zajištěno náhradní napájení z motorového generátoru Pramac o výkonu 139 kVA.

alt text here

MEGA-TEC – lakovna Blansko

Další spolupráce s firmou Mega-Tec byla tradičně pro lakovnu, která je součástí japonského výrobního areálu komponent pro automobilový průmysl továrny FUTABA. Pro náhradní napájení výrobní technologie jsme tentokrát použili dieselgenerátor INMESOL IDJ 30 ve zvukoizolační kapotě o výkonu 30 kVA.

alt text here

HYPERNOVA Hranice na Moravě

Další ze supermarketů Hypernova společnosti Ahold tentokrát v Hranicích na Moravě je z hlediska náhradního napájení závislý na našem motorovém generátoru 250kVA z produkce firmy Pramac. Opět se jedná o napájení automatického hasícího systému.

alt text here

MIRAMO – anténní systémy

Pro firmu Miramo sídlící v Albrechtičkách u Ostravy jsme dodávali soustrojí o výkonu 15 kVA v kapotáži pro zálohování radioreléové trasy napříč Beskydami. Instalace zařízení v terénu na vysoké kótě beskydských vrchů vedle anténního systému zálohuje aktivní prky trasy a zajišťuje tak její bezpečný kontinuální chod, důležitý pro internetové spojení desítek firem severomoravského regionu. Soustrojí pochází z výroby firmy PRAMAC, je osazeno japonským naftovým motorem YANMAR a generátorem MeccAlte. Opět je řízeno automatikou provozu. Jeho instalace na otevřeném prostranství si vyžádala kapotu, která zajistí bezpečný provoz soustrojí a sama odolá povětrnostním vlivům horského prostředí.

alt text here

EUROTEL Call Centrum – Kolín

Špičkově vybavené centrum firmy EUROTEL poskytuje operátorské služby stovkám tisíc klientů na území východních a středních Čech. Technologie a vůbec celý provoz centra je zálohován dieselelektrickým soustrojím s automatikou startu, na jehož dodávku a instalaci vyhrála naše firma výběrové řízení.  Čistě provedená zakázka ve vysokém standardu  kvality ladí s vybavením moderní budovy.  Soustrojí je umístěno do protihlukové kapoty a okolí budovy, kde se nachází městská zástavba, je tak ušetřeno i díky dalším protihlukovým opatřením nadměrné hlukové zátěže.

alt text here

Divišov logistické centrum

Logistický areál v Divišově je napájen námi dodaným náhradním zdrojem. Tento generátor v případě výpadku pohání skladové technologie a rovněž kompresory pro chlazení hal, kde jsou uskladněny potravinářské produkty.

alt text here

Úpravna vody Podhradí

Pro elektrickou zálohu hlavních čerpadel Úpravny vody v Podhradí u Vítkova jsme nainstalovali motorgenerátor INMESOL II-250 s jednotkou automatického záskoku. Maximální zabezpečení dodávky elektrické energie je zde řešeno další přípojkou pro externí mobilní motorgenerátor a rozvaděčem s přepínáním záložních zdrojů.

alt text here

BRNO – Křižíkova

Rekonstrukce a dostavba obytného domu v severní části Brna, který slouží pro výuku tělesně postižených dětí, zálohujeme kapotovaným soustrojím o výkonu 60 kVA. Zabezpečujeme bezpečný chod a především nouzové osvětlení a evakuační výtahy.

alt text here

Madeta

Sklad a administrativní budovy našeho největšího zpracovatele mléka a výrobce mléčných výrobků v Jesenici u Prahy kompletně napájí v případě výpadku napájení námi dodaná technologie dieselagregátu z produkce firmy PRAMAC. Tato zakázka je pro nás významná i tím, že jsme kompletně zajišťovali činnosti spojené s legislativním procesem stavebního povolení včetně projektové dokumentace a projednávání záměru se všemi dotčenými orgány státní správy tak, aby bylo možné tento projekt realizovat s následnou kolaudací. Tyto činnosti jsou součástí spektra námi nabízených služeb, které naše firma nabízí vedle standardního prodeje.

alt text here

TESLA Přemyšlení

Na žádost zákazníka jsme dodali a nainstalovali záložní systém pro účely výzkumného ústavu TESLA Přemyšlení. Záložní systém se skládá z naftového motorgenerátoru PRAMAC S6500 s jednotkou automatického záskoku a bateriového pole s dobíječem. Motorgenerátor je navíc rozšířen o externí palivovou nádrž, která podstatně zvyšuje dobu provozu.

alt text here

Stavební Chemie Slaný

Jen pár kilometrů za Prahou ve městě Slaný naše firma navrhla a uskutečnila instalaci dieselagregátu o výkonu 60kVA , který zálohuje výrobu a míchání stavebních barev.

alt text here

Popelín ČD

Další z řady instalací pro ČD za účelem zvýšení spolehlivosti drážních systémů a tím zvýšení bezpečnosti železniční přepravy řešila na základě výběrového řízení naše společnost.

alt text here

Katovice u Strakonic – ČD

Budování bezpečnějšího systému traťových zabezpečovacích systémů si tentokrát vyžádalo posílení drážního zabezpečovacího systému přestavníků na jihu Čech v Katovicích u Strakonic.

alt text here

Hotel DIPLOMAT Plzeň

Památková zóna a centrum města Plzeň udalo směr architektury nově postavenému Hotelu, který je jednou z prestižních staveb amerického investora. Naše firma byla vybrána pro technologii záložních zdrojů, které plně převzaly funkci bezproblémového chodu tohoto hotelu. Dieselagregát 301 kVA a UPS 20 kVA.

alt text here

Městská policie – České Budějovice

Záplavy, které si velice dobře pamatujeme, změnily a ochromily chod tak překrásného města Jižních Čech, jako jsou České Budějovice. Voda se nezastavila ani před branami Městské Policie, kde jsou systémy monitoringu, tísňového volání a propojení s Hasiči či Záchranou službou první pomoci. Z tohoto důvodu jsme byli požádáni o vypracování projektu a instalace technologie pro zálohu elektrické energie a jištění klíčových okruhů. Dieselagregát 60 kVA.

alt text here

Hasičská stanice – České Budějovice

Návaznost záchranného systému v Českých Budějovicích se dále zdokonaluje. Hned po Městské policii instalujeme dieselagregát o výkonu 85 kVA na nově rekonstruované budově centrální hasičské stanice, která slouží i pro celý okres Budějovic.

alt text here

Alternativní léčebné zařízení – PYRAMIDA

Ojedinělá stavba v České Republice se nalézá nedaleko Vimperka. Nepřízeň počasí a časté výpadky elektrické energie v oblasti lesů nám dala příležitost podílet se na této stavbě formou zálohovaného zdroje, který výkonem 12 kVA zabezpečuje chod unikátu architektury starých pyramid.

Pages: 1 2 3 4