261 211 010-1
info@atoll-europe.cz

Pankrác

Provozovna naší společnosti je jen několik minut chůze od Pankráce, a tak jsme zajišťovali záložní napájení několika nejdůležitějších budov na tomto známém místě v Praze.

Dieselagregáty máme na střechách obou částí budov Gemini Business Centre (dvě hezké budovy obložené cihlami). Instalace těchto strojů byla velká akce s umisťováním pomocí jeřábu z hlavní ulice.

Dále jsou to dieselové generátory v poměrně nedávno vzniklém administrativním centru Enterprise.

A nakonec je to zálohování samotného OC Arkády – instalace, které si také velice ceníme.

alt text here

alt text here

OCP – GEMINI

Jako tradičně spolehlivý partner jsme byli vybráni pro dodávky náhradních zdrojů nově budovaného administrativního centra v Praze na Pankráci. Centrum nese název OCP nebo lépe zapamatovatelné GEMINI. Dva motorgenerátory 350kVA jsou v kapotě umístěny na střeše obou objektů OCP v desátém patře. Zásobování paliva je řešeno ze suterénu budovy, zatímco zavážení paliva se děje ve stáčecím místě na úrovni ulice. Tento systém byl naší firmou řešen kromě dodávky i projekčně. Celá technologie manipulace s palivem je řízena počítačem, který komunikuje s dieselagregátem a v závislosti na jeho požadavcích dodává pohonné hmoty do desátého patra s následným řízeným vypuštěním paliva z potrubí, aby se zamezilo jakýmkoli ekologickým škodám nebo zvýšenému riziku požáru.

Přední instalace v Praze

alt text here

HLAVNÍ POŠTA Praha Jindřišská

Část budov patřících do komplexu Hlavní pošty v Jindřišské ulici je v případě výpadku elektřiny v centru města napájena z námi instalovaného soustrojí o výkonu 139 kVA. Soustrojí je nekapotované, vybavené motorem DEUTZ a generátorem Mecc Alte. Jednotka automatiky zajišťuje jeho start v případě výpadku napájení a jeho řízené odstavení po návratu napájení z rozvodné sítě. Protože se jednalo o rekonstrukci budov značného stáří a instalace byla prováděna v suterénu, bylo největším problémem zajištění transportní cesty v klenutém suterénu, což se díky vynikající práci odborníků na transport podařilo ve velice krátkém čase.

alt text here

Pražské služby

Pro závod Pražských služeb na Praze 9, který není zaměřen jen na odpadovou problematiku, ale také na problematiku silničářskou, jako je údržba komunikací, dopravní značení, stavební údržba silnic a zeleně Prahy, jsme dodali záložní zdroj o výkonu 125 kVA. Kapotované provedení tohoto zdroje je viditelné u hlavní budovy této společnosti.

alt text here

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Jedna z největších nemocnic na Praze 4, a to Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, vyhlásila zakázku na přemístění stávajícího dieselagregátu od firmy Catterpillar ve výkonu 250 kVA. Navržením projektu a projektové dokumentace pro toto přemístění jsme zakázku získali a zajistili tak 100% chod zálohování elektrické energie pro dětský pavilon a poporodní oddělení v této nemocnici. Výsledkem naší práce je kompletní rekonstrukce bývalé místnosti skladu uhlí na strojovnu dieselagregátu (stavební úpravy), odkouření výfukových splodin v délce 30m nad střechu objektu a vzduchotechniky, která splňuje hlukovou normu pro nemocniční objekty. Již v dnešní době tento náš projekt zajišťuje plné zálohování dětského pavilonu.

alt text here

Pražská teplárenská

Pro Pražskou teplárenskou a.s. jsme v Praze instalovali dieselový záložní zdroj 375kVA pro napájení administrativní budovy. Objednatel požadoval speciální specifika, mezi něž patří umístění dieselagregátu do zvukoizolačního kontejneru 1,8m nad zem pro zajištění plné funkčnosti při případných povodňových událostech. Na přání objednatele jsme vytvořili záložní napájecí systém administrativní budovy, jehož základem je plně programovatelný automat Simatic, který při výpadku sítě dokáže zálohovat jednotlivá patra budovy podle předprogramovaných priorit. Naše firma zajišťovala kompletní dodávku od projektu pro stavební povolení přes projednání s orgány státní správy ve stavebním řízení, stavební přípravu, výrobu, instalaci, až po výslednou úspěšnou kolaudaci a předání komplexního díla investorovi.

alt text here

Anděl Park Smíchov

Tak se jmenuje nový bytový a správní komplex sestávající ze tří stavebních úseků, který byl realizován z pověření společnosti Karimpol International v pražské čtvrti Smíchov. Zde jsme zajišťovali kompletní dodávku naftového hospodářství včetně elektroinstalace.

alt text here

DIAMOND POINT – Těšnov, centrála Allianz

V jedné z nejrušnějších centrálních částí Prahy proběhla výstavba administrativního komplexu DIAMOND POINT – Těšnov. Budova se nachází v těsné blízkosti magistrály naproti hotelu Hilton a považuje se za lokální dominantu. Naše společnost pro tento komplex dodala kapotované soustrojí o výkonu 275 kVA včetně tlumících prvků a výfukového potrubí v délce 50 metrů.

Březen 2005

Instalace v obchodních domech KIKA

alt text here

KIKA – Praha Čestlice

Naše společnost v březnu 2005 provedla komplexní dodávku a instalaci motorgenerátoru 800 kVA ve zvukoizolační kapotě pro Rakouského výrobce nábytků KIKA, která byla dodána pro stavební společnost STRABAG a.s.

alt text here

KIKA TESCO – Letňany

DA s elektro rozvody.

Pro stavební společnost STRABAG a.s. bylo dodáno naší společností komplexní řešení záložního napájení do dalšího objektu Rakouského výrobce nábytků KIKA v Čechách. Jedná se o dieselgenerátorové soustrojí o výkonu 800 kVA v nekapotované verzi, které je umístěno v odhlučněné strojovně uvnitř objektu KIKA TESCO v Praze Letňany.

alt text here

KIKA Plzeň

Pro obchodní řetězec KIKA jsme v Plzeňském středisku dodali a nainstalovali motorgenerátor CTM V.400, jehož výkon 400kVA plně pokryje dodávku elektřiny do budovy při výpadku elektrické sítě.

alt text here

KIKA Brno

Rakouský obchodní řetězec této firmy vybudoval další středisko a to přímo u nákupní zóny směrem na tah Bratislava. Nároky na zálohu byly tak veliké, že jsme instalovali venkovní kapotované soustrojí o výkonu 700 kVA.

Instalace pro bývalé Interspary:

alt text here

INTERSPAR Zličín

I tuto prestižní zakázku pro INTERSPAR, který je součástí nové přístavby Metropole Zličín, měla díky svým standardním kvalitám technologie i služeb možnost realizovat naše společnost. Tradičně dobře navržená a precizně provedená instalace technologie motorového generátoru odpovědného za napájení hasícího systému je doplněna záložním zdrojem UPS o výkonu 15 kVA pro napájení životně důležitých počítačových technologií.

alt text here

INTERSPAR Teplice

Jeden z nejnovějších odchodních domů řetězce firmy INTERSPAR má ve své výbavě opět soustrojí GMI – nyní PRAMAC – dodané a instalované naší firmou. Soustrojí poskytuje výkon 250 kVA použitý pro napájení podstatných elektrických okruhů budovy jako jsou chladící agregáty, osvětlení, pohyblivé chodníky, apod. Výchozím problémem u této instalace byla desetimetrová vzdálenost obytné budovy od strojovny dieselagregátu a tedy potíže s hlukem. Po provedení hlukové studie byla stanovena účinná opatření stavebního i konstrukčního charakteru tak, aby po instalaci zařízení z hlediska hluku odpovídalo požadavkům normy.

alt text here

INTERSPAR Plzeň

Nové obchodní centrum INTERSPAR v západočeské metropoli již tradičně vybavila naše společnost koncepčně osvědčeným modelem dieselelektrického soustrojí 250 kVA ve zvukoizolační kapotě.

alt text here

INTERSPAR Brno

Další a nikoli poslední z řady supermarketů rakouské společnosti ASPIAG vybavujeme špičkovou technikou firmy PRAMAC. Standardní velikost motorových generátorů se ve většině případů díky ustálené projektové koncepci drží na výkonu 250 kVA. Tak je tomu i zde v Brněnském INTERSPARU, otevíraném na podzim 2003. Požadavkem byla rozšířená technologická palivová nádrž v rámu soustrojí o objemu 1000 litrů.

alt text here

INTERSPAR Most

Dalším supermarketem, kde je soustrojí PRAMAC nasazené jako záložní systém napájení. Soustrojí trvale jistí klíčové elektrické okruhy budovy, které v případě výpadku napájecího napětí budovy jsou dále napájeny z generátoru a umožní tak pokračování provozu budovy, nebo v případě nebezpečí řízenou evakuaci zákazníků z objektu.

alt text here

INTERSPAR Třebíč

Další obchodní středisko firmy Interspar zálohuje naše technologie. Dieselagregát s výkonem 250 kVA, který v případě výpadku el. energie napájí důležité okruhy v budově i mimo ní.

alt text here

INTERSPAR Znojmo

Znojemský INTERSPAR jsme osadili již tradičním dieselagregátem s výkonem 250kVA v projektu pro další ze supermarketů tohoto typu.

alt text here

INTERSPAR Litoměřice

Nově postavený INTERSPAR v Litoměřicích je zálohován tradičním záložním dieselgenerátorem Pramac GSW 250 TWF o výkonu 250 kVA Prime.

alt text here

INTERSPAR Tábor

Další z řady supermarketů rakouské společnosti ASPIAG vybavujeme špičkovou technikou firmy PRAMAC. Již tradičně je i zde použit dieselgenerátor s motorem Volvo o celkovém výkonu 250 kVA Prime. Nový INTERSPAR jsme osadili osvědčeným soustrojím GSW 250 ve zvukoizolační kapotě s automatikou startu.

alt text here

INTERSPAR Česká Lípa

Další z řady supermarketů, kde náš motorgenerátor jistí klíčové elektrické okruhy budovy. Zvukoizolační kapota s nárokem na tlumení hluku u výfuku a vzduchotechniky. Duben 2006.

alt text here

INTERSPAR Jablonec nad Nisou

Pro nové obchodní centrum v městě Jablonec nad Nisou jsme dodali dva záložní zdroje v kapotovaném provedení o výkonu 250 kVA a 330 kVA. Oba tyto stroje plně zálohují obchodní centrum i INTERSPAR, který je v tomto objektu.

alt text here

INTERSPAR Mladá Boleslav

Ve Středočeském kraji ve městě Mladá Boleslav vznikl projekt druhého INTERSPARU, pro který jsme dodali záložní zdroj o výkonu 250 kVA ve zvukoizolační kapotě s automatikou startu.

alt text here

INTERSPAR Liberec

V Liberecké obchodní části vznikl další z obchodních řetězců firmy Interspar. Vzhledem k požadavkům na zálohované části jsme instalovali Dieselagregát s vyšším výkonem, a to 415 kVA, opět s charakteristikou požadavků na normu hladiny hluku.

 

alt text here

Administrativní budova Moravských naftových dolů

Pražské sídlo vedení společnosti Moravské naftové doly, která je vlastníkem budovy, je vybaveno záložním motorovým generátorem SPARK o výkonu 250kVA, který je umístěn v kapotě s vysokým útlumem s ohledem na okolní bytovou zástavbu a usazen na střeše objektu.

alt text here

Pankrác HOUSE PORR

Ve spolupráci s českou pobočku rakouské stavební společnosti PORR jsme dodávali do developerského projektu výstavby administrativní budovy v Praze pro britského investora náhradní zdroj v podobě motorového generátoru v kapotě s vysokým stupněm odhlučnění.

alt text here

DELVITA Rudná u Prahy

Napájení informačních technologií centrálního skladu DELVITA, které zajišťují sběr celorepublikových dat ze všech prodejen na území České republiky, zajišťuje námi dodaný motorový generátor Pramac 105kVA umístěný na venkovním prostranství. Naše společnost prováděla kompletní stavební přípravu pro instalaci generátoru a instalaci a pokládku kabelového vedení napříč skladovými halami.

Pages: 1 2 3 4